یکی از مهترین پیامهای فراموش شده عاشورا

شب عاشورا امام حسین به یارانش فرمود: هر کس از شما حق الناسی به گردن دارد

برود...

او به جهانیان فهماند که حتی کشته شدن در کربلا هم از بین برنده حق الناس نیست.. در عجبم از کسانی که هزاران گناه میکنند و

معتقدند یک قطره اشک بر حسین ضامن بهشت انهاست... شهید دکتر چمران 

منبع : دل تنگ امام زمان (عج) |
برچسب ها :